'Le manteau de Marie ' verkocht

Maria, moeder van God, dochter van God de vader, bruid van de Heilige Geest. 

 

GOD GROET U ZUIV'RE BLOEME (lied voor Maria)

God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn. Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn.

Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij.

O roze zonder doren, o violette zoet. O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.

Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij. och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij.

Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar. Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.

Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij. En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.

 

 

'Le manteau de Marie ' verkocht

 

'Je vous salue Marie'.   50/70 cm.     200 euro                              ' La nouvelle Eve'   50/70 cm         200 euro

 

' La mère à l' enfant'      50/30 cm               100 euro                            Le manteau de Marie   50/70 cm     200 euro

 

' La madone á l' enfant'        50/70 cm      200 euro                          'Ave Maria'   50/70 cm    200 euro

 

' Jesus de Prague'        50/70 cm         150 euro                                        Jesus   50/70 cm        150 euro 

 

        'Coeur de Marie' 55/75 cm   200 euro                                            ' Marie Reine'  50/70 cm    200 euro